Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

03/08/2011 - Submitted by: Knol Kamila

URL: http://osa_stow.republika.pl/start.html
Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy tym osobom, które zostały poszkodowane na skutek mobbingu jak również kształtowanie środowiska pracy wolnego od przemocy psychicznej i fizycznej. Swymi działaniami Stowarzyszenie obejmuje teren całej Polski. Strategią Stowarzyszenia jest stworzenie sieci pomocowej na terenie całego kraju poprzez tzw. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA, które prowadzą działalność na swoim terenie. Punkty Konsultacyjne drogą telefoniczną, internetową i pocztową współpracują ze sobą.

Adres tylko do korespondencji:
80-838 Gdańsk, ul. Warzywnicza 10C/7
tel. (058) 301 98 72
kom. 795 159 795
e-mail :osa _ stowarzyszenie@wp.pl
albo przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie
Languages: Polish
Bookmark with: