Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

23/04/2012 - Submitted by: Knol Kamila

URL: http://kidprotect.pl/
Foundation is a non-profit organisation which aim is to protect children and adolescents from dangers occuring in the cyberspace.


Fundacja Kidprotect.pl jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszym celem jest szeroko pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie.
Languages: English | Polish
Bookmark with: