Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

22/08/2012 - Submitted by: Knol Kamila

URL: http://www.robusdproject.wsp.lodz.pl/index.html
The Project ROBUSD is aimed at prevention of bullying (also cyberbullying) in educational settings. The peer aggression has its profound negative individual and social consequences and is a relevant problem in both education and public health.

The main aim of the project is the elaboration of the innovative curriculum and production of educational materials concerning mechanisms and prevention of bullying. The set of materials will consist of a series of video presentations prepared by the Polish and Norwegian experts, and three e-books: self-study materials, educational materials for academic staff and test booklets.

--------------

Projekt ten realizowany był w ramach współpracy między Polską a Norwegią.
Celem projektu była profilaktyka przemocy wśród młodych ludzi oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i rozpowszechnienie ich w placówkach dydaktycznych.

W skład materiałów edukacyjnych wchodzą:
1) materiały: m.in. filmowe
2) materiały tekstowe
3) konspekt
4) kwestionariusz sprawdzający
- W tej części zespół norweski zaprezentował własny program -„ZERO” „Zero tolerancji wobec przemocy rówieśniczej”, będący programem angażującym uczniów i cały personel szkolny.

Program ten opiera się na następujących materiałach:
1) Płyty
2) Literatura materiały tekstowe
3) Dokument stanowiący „szkielet” programu, umożliwiający indywidualną modyfikację i tworzenie na jego podstawie autorskich programów.
Languages: English | Polish
Bookmark with:

Send Page