Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

22/08/2012 - Submitted by: Knol Kamila

URL: http://www.wecan.altervista.org/
The project is being implemented by four European countries: Poland, Italy, Greece and Lithuania.
-----------------
Projekt ten realizowany jest przez Polskę, Wlochy, Grecję i Litwę. Współpracujące organizacje są zaangażowane w szereg aktywności dotyczących badania i zapobiegania cyberprzemocy (między innymi akcja COST IS0801). Program nastawiony jest na wspieranie i edukowanie rodziców w obszarze bezpieczeństwa w sieci. To właśnie dorośli (rodzice) są docelową grupą działań edukacyjnych.

Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, iż wielu młodych ludzi angażuje się w cyberbullying w roli sprawców i ofiar. Niestety wielu dorosłych nie wie jak wspierać i interweniować w takich sytuacjach.
Biorąc pod uwagę powyższe, w programie głównym celem jest edukowanie rodziców jak i zapobieganie cyberbullyingowi dzieci i nastolatków.
Languages: English
Bookmark with: