Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size
Hide Search Criteria Show Search Criteria

Simple Search Criteria

For multiple selections - press and hold the control key (Ctrl) and then click on your selection.

Clear

Results 31 to 40 out of 451.

 • VBG Kompakt - PRAXIS CHECK
  10/06/2011
  Der VGB PRAXIS-CHECK richtet sich an kleine Unternehmen. Mit seiner Hilfe können diese schnell herausfinden, wie Sie die Arbeit in ihrem Unternehmen (intern wie auch außer Haus) effektiv und sicher gestalten können. Der 5-teilige Check unterstützt unter anderem bei der Realisation folgender Ziele: * Effektive und effiziente Arbeitsorganisation * Optimale Nutzung der Fähigkeiten und Ressourcen aller Beschäftigten * Besserer Umgang mit zunehmendem Arbeitsdruck Settings: Workplace
  MHP Steps: Needs Analysis
 • Kein Stress mit dem Stress - Handlungshilfe für Beschäftigte (Move Europe)
  09/06/2011
  Diese Broschüre: • beantwortet deshalb die Frage, was Sie persönlich tun können, um die Ursachen psychischer Belastungen am Arbeitsplatz erkennen und ausräumen zu können; wie Sie mit unvermeidbaren Belastungen umgehen können, ohne dass ihr Wohlbefinden oder gar ihre psychische Gesundheit darunter leiden. Es gibt viele Wege, auf denen Sie das erreichen können, sowohl am Arbeitsplatz wie zu Hause. Deshalb finden Sie hier Informationen und Ratschläge für zehn wichtige Bereiche des täglichen Lebens, die Ihnen Ansatzpunkte für eine Verbesserung Ihrer Arbeitssituation bieten. Sie zeigen Ihnen, was Sie gegen belastende oder krank machende Stressfolgen tun können oder wie Sie es trotz (oder sogar wegen) des Stresses schaffen, ihre Arbeit so zu beeinflussen, dass sie Ihre Gesundheit und Ihre Lebensqualität unterstützt und verbessert. • gibt Ihnen Informationen über die Bereiche, an denen Sie und Ihr Betrieb ansetzen können, um Ihre (psychische) Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Motivation zu fördern. Die Broschüre entstand im Rahmen des INQA-Projektes „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“. Settings: Workplace
  MHP Steps: Implementation | Preparation | Needs Analysis
 • Aktiv Ressourcen Nutzen - Vom sicheren Umgang mit Stress (VGB Fachinformation)
  09/06/2011
  Indiesem Leitfaden wird einleitend ein Überblick über die Zusammenhänge von bestehenden Anforderungen, möglichen Stressfolgen und Ressourcen im Unternehmen gegeben. Mit dem Quick-Check haben Sie zur ersten Orientierung die Möglichkeit, die momentane Situation in Ihrem Unternehmen einzuschätzen. Außerdem ist ein einen Überblick über Fragen der Analyse, über Maßnahmen des betrieblichen Stressmanagements sowie über aktuelle Erkenntnisse zur Wirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen enthalten. Abschlißenend werden fünf Praxisbeispiele aufgezeigt. Settings: Workplace
  MHP Steps: Preparation | Needs Analysis
 • The I-am-Me-Program. Strengthening Self-worth in Kindergarten.
  08/03/2011

  The program is based on the concept of salutogenesis by Aaron Antonovsky. Its aim is to promote the self-worth of children and their sense of belonging within a group. A polar bear and an elephant are accompanying the children during the „health-days“. They learn together how to recognize and to use their own strengths, they exercise caring for themselves and accepting others as well as resolving conflicts non-violently. The program consists of eight modules which include two to six „health days“. Each day can be planned individually, situationally and contextually. One I-am-me-day usually takes about two hours. The program addresses children of the age between 5 and 7 years who will attend school in the upcoming two years. The program includes time tables and materials. These materials can be used and modified according to individual needs. Exercises, graphs and Photostats are prepared for use without any further qualifications needed.

  Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • Nostalgia-projekti: Työkirja ryhmille mielenterveyden edistämiseen
  08/03/2011
  Nostalgia-projekti on kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama hanke. Yksinäisyyden, syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn on käytetty ryhmätoimintaa, jossa on muisteltu mennyttä ja pyritty rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Tavoitteena on ollut ryhmien toimiminen vapaaehtoisten, kurssitettujen ryhmänohjaajien ohjauksella. Projektin tuotoksena on valmistunut vapaaehtoisten ryhmänohjaajien käyttöön tarkoitettu Työkirja-kansio, joka on testattu ryhmissä. Ajatuksena kansiota tehdessä on ollut se, että sitä voi käyttää kuka tahansa vapaaehtoinen ryhmänohjaaja. Vinkiksi ryhmänohjaajille on tehty myös tuolijumppa-dvd sekä valikoima muistelukuvia. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Taitoverkko - Verkostotyön malli senioritaloihin
  08/03/2011
  Verkostotyön malli on tarkoitettu senioritaloihin tai asuintaloihin, joissa suurin osa asukkaista on vanhuksia. Mallin tavoitteena on turvallisen kotona asumisen tukeminen, tapaturmien ja terveysriskien ennaltaehkäiseminen, yhteisöllisyyden ja yhteisön sosiaalisen pääoman lisääminen sekä fyysisen toimintakyvyn tukeminen. Toteutuksen pääpaino on moniammatillisella verkostotyöllä. Kolmas sektori, yritykset ja kunnat toimivat yhteistyössä. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • HYVINVOINTITREENIT®
  03/03/2011
  Hyvinvointitreenien® tavoitteena on vahvistaa ja edistää ikäihmisten (+65v.) kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Hyvinvointitreenien® tarkoituksena on omanlaisen ”hyvinvointipolun” rakentaminen. Tavoitteina ovat: - omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen - aktivoituminen - virkistyminen ja elämänilon lisääntyminen - omanarvontunnon kohentuminen - uusien ihmissuhteiden löytyminen arjen tueksi Lisäksi kurssi aktivoi osallistujia löytämään itselleen mielekästä tekemistä ikäihmisille toimintaa järjestävien tahojen tarjonnasta tai kokoontumaan kurssin jälkeen itseohjautuvana vertaisryhmänä. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • HYVÄ MIELI® -RYHMÄT
  03/03/2011
  Hyvä mieli® -ryhmät on suunnattu alakuloisiksi ja yksinäisiksi itsensä tunteville yli 65-vuotiaille ikäihmisille. Varhaiskuntoutus pyrkii tavoittamaan asiakasryhmät ennen kuin tilanteet kehittyvät vakaviksi mielenterveysongelmiksi tai lääketieteellistä diagnoosia vaativiksi. Kuntoutus vaikuttaa paremmin varhaisessa vaiheessa ennen kuin mielenterveysongelmat ovat mutkistuneet tai kroonistuneet. Varhaiskuntoutuksen viitekehys on psykososiaalisessa ajattelussa, ei lääketieteellisessä, esim. surua ei medikalisoida eikä vanhuutta pidetä sairautena. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Hyvä ikä-opas
  17/05/2010
  Ikäjohtamisella tarkoitetaan yleisesti työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisessä johtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa, siten että jokainen - ikään katsomatta - voi saavuttaa sekä henkilökohtaiset, että organisaation tavoitteet. Hyvä ikä -työvälineet on kehittänyt Maaret Ilmarinen eläkeyhtiö Varman Evita-palveluista. Yhdessä käytettyina Hyvä ikä- työvälineillä voidaan toteuttaa systemaattisesti etenevä ikäjohtamisen prosessi, joss yksi työväline tukee seuraavaa. prosessi koostuu valmistautumisesta, tilannekartoittuksesta, suunnitelmasta, toteutuksesta ja seurannasta. Settings: Workplace
  MHP Steps: Implementation
 • Tukipunos - omaishoidon tukipalveluhanke
  17/05/2010
  Eläkeläiset ry:nTukipunos -omaishoidon tukipalveluhanke toteutettiin 2005 - 2007. Hanke rakennettiin sitä edeltäneen Kumppanuuden voima –hankkeen esille nostamien kysymysten pohjalle. Tukipunoksen ydinajatuksena oli kootayhteen samassa elämäntilanteessaolevia omaishoitajia.Omaishoitajat koottiintukijaksoille neljän maakunnanalueelta. Kaikkiaanjärjestetyille tukijaksoille osallistui 101 omaishoitajaa.Hanke toteutettiin Raha automaattiyhdistyksenavustuksen turvin Varkaudessa. Hankkeessa haluttiin säilyttää aikaisemman hankkeen vahvuuksina koetut asiat: ryhmämuotoinen toiminta vertaisryhmissä, levon, toiminnallisuuden ja liikunnan yhdistäminen sekä tiedon tarjoaminen. Saatujen kokemusten pohjalta haluttiin Tukipunoksessa vahvistaa vertaisuutta. Siksi hankkeeseen rakennettiin jaksoja, jotka sisältöjensä puolesta kokoaisivat yhteen mahdollisimman samassa elämäntilanteessa olevia omaishoitajia. Omaishoitajuutta tarkasteltiin tähän pääsemiseksi tietyn elämänvaiheen kestävänä prosessina, jolla on alkunsa ja loppunsa. Joillakin tämä vaihe voi olla lyhytkin, osalla omaishoitajuus on vuosia kestävää. Hankkeen tukijaksoilla haluttiin myös tarjota omaishoitajille aikaisempaa vahvempia työvälineitä oman elämän hallintaan. Siksi tukijaksoja suunnittelemaan ja toteuttamaan haettiin kolmen eri ammattialan edustajia: erikoissairaanhoitaja, psykologi ja taideterapeutti. Heidän tehtäväkseen asetettiin keskustelujen käynnistäminen ryhmien kanssa, tiedon välittäminen, ryhmien ohjaaminen ja edellytysten luominen ryhmien jäsenten väliselle verkottumiselle. Hankkeesta tehty raportti on kirjoitettu kunnissa omaishoitajakysymysten parissa työskentelevien käyttöön jotta he voisivat hyödyntää saatuja kokemuksia ja toimintamalleja. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation | Preparation | Needs Analysis

Results 31 to 40 out of 451.