Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size
Hide Search Criteria Show Search Criteria

Simple Search Criteria

For multiple selections - press and hold the control key (Ctrl) and then click on your selection.

Clear

Results 61 to 70 out of 451.

 • The Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS)
  03/12/2009

  Newly developed scale for assessing positive mental health (mental well-being). A 14 positively worded item scale with five response categories. It covers most aspects of positive mental health (positive thoughts and feelings) currently in the literature, including both hedonic and eudaimonic perspectives.

  Settings: Workplace | Education | Residence for Older People
  MHP Steps: Follow Up | Needs Analysis
 • Masto - hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi
  03/12/2009
  Sairauksista erityisesti masennus uhkaa suomalaisten työkykyä. Ennenaikaiset eläkkeet ja sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi, vaikka masennus sairautena ei ole yleistynyt. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän Masto-hankkeen tarkoituksena on vähentää tuntuvasti masennusperusteista pysyvää työkyvyttömyyttä. Masto-hanke on eri hallinnonalojen, työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyöhanke. Hankkeelle on laadittu toimintaohjelma, johon osapuolet ovat sitoutuneet. Masto-hankkeen toimintaohjelmassa on neljä osa-aluetta: 1) Työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen 2) Masennusta ehkäisevä toiminta 3) Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito 4) Masennuksesta toipuvien kuntoutus ja työhön paluu Settings: Workplace
  MHP Steps: Preparation
 • PATHS (Providing Alternative Thinking Strategies)
  01/12/2009
  The PATHS (Providing Alternative THinking Strategies) curriculum is a program for educators and counselors that is designed to facilitate the development of self-control, emotional awareness, and interpersonal problem-solving skills. The curriculum consists of an Instructional Manual, six volumes of lessons, pictures and photographs, and additional materials. A research book is also available. PATHS is designed for use with elementary school- aged children. The purposes of the PATHS Curriculum are to enhance the social competence and social understanding of children, as well as to facilitate educational processes in the classroom. Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • Bulli & Pupe, Intervention Program for the Reduction of Bullying and Victimization in School
  25/11/2009

  A program developed by Baldry, is directed towards the individual and peer group and aims to enhance awareness about violence and its negative effects. This is achieved by teaching participants about negative effects of bullying, helping them to develop alternatives to aggression by enhancing empathy, and perspective talking skills. The program aims to increase students`awareness that violence and aggression can be reduced and prevented if peers act supportively rather than with nonchalance toward victims.

  Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • Irish Nationwide Anti Bullying Programme
  25/11/2009

  A nationwide programme to prevent and manage bullying in Irish schools. There is four key elements in this programme. 1. Training a Network of professionals. Teachers training through a programme of workshops and seminars in order to provide training and support for boards of management, staff, pupils, and parents in the prevention and countering of bullying in their school communities. 2. Teachers` Resource Pack: A pack containing information about bullying behaviour. 3. Parents` Resource Pack: An information leaflet entitled "Bullying: What Parents Need to Know" 4. Work With Pupils: Assisting schools, through the intervention of trained teachers who formed the professional network , in creating a climate that does not accept bullying The program is based on nationwide anti-bullying programme in Norway (Roland & Munthe 1997)

  Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli
  20/11/2009
  Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -tukipalvelu on kuntien, puolustusvoimien sekä työ-ja elinkeinoministeriön yhteistyömalli, jonka tavoitteena on nuorten miesten selviytymisen tukeminen ja syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen. Käsikirja sisältää keskeiset tiedot toiminnan lähtökodista, toimintamallista ja tukipalvelusta. Settings: Education
  MHP Steps: Follow Up | Implementation
 • Multimodale Stresskompetenz (MMSK)
  18/11/2009
  Dieses Gruppentraining (für max. 12 Teilnehmer; aber auch individuell einsetzbar) fördert ganzheitliches Stressmanagement und zielt auf die Verbesserung des Umgangs mit alltäglichen Belastungen im privaten und beruflichen Bereich (aber auch in anderen sozialen Kontexten)ab. Es wird die Minderung von Häufigkeit und/oder Ausmaß der Belastungen, die Verbesserung differenzierter Reaktionen auf Belastungen und die Steigerung der Belastbarkeit im biologischen,psychischen und sozialen System der Person angestrebt. Das Training wird von Diplom-PsychologInnen mit Kursleiterschulung in Entspannungsverfahren und Multimodaler Stresskompetenz durchgeführt (10-12 Sitzungen á 2 Std.) Detailierte Informationen finden Sie unter www.ips-forum.de/html/mmsk.html Settings: Workplace | Education
  MHP Steps: Implementation
 • Social Decision Making/Problem Solving Program
  18/11/2009
  The Social Decision Making/Problem Solving Program is intended to be used with all students (regular and special education) in the kindergarten to eighth grades, regardless of ability level, ethnic group and socio-economic level. The Social Decision Making Program is designed to become a strategic part of the teaching process, impacting on behavior, academic learning and the social/emotional life of the school setting. The formal lessons are most effectively taught in at least one classroom session per week (two for special education students), but the SDM/PS approach permeates teaching across several content areas. Because the Program provides a foundation of pro-social, critical thinking and life skill learning for all students, it is often a useful structure for organizing existing school programs. In many sites, social decision making has been incorporated into the school's annual plans for student learning objectives. The Social Decision Making Program contains curriculum lessons in the following areas: - Self-Control and Social Awareness - Social Decision Making Thinking - Applications to Academics and "Real Life" Problems Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • MielenMuutos - masennuksesta kärsivien ikäihmisten präätälöity sykososiaalinen tukeminen
  04/11/2009
  Kyseessä on monitekijäinen, yksilöllisesti räätälöity, asiakkaan ja ammattilaisten yhteistyöhön perustuva tukimalli. Tukimallin keskeinen ammattilainen on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutuksen saanut ikäihmisten mielenterveysohjaaja, joka tapaa asiakkaita kotikäynneillä tai vastaanotolla. Tapaamisissa arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa tämän elämäntilannetta sekä toiveita ja tarpeita sen muuttamiseen. Mielenterveysohjaaja voi suositella asiakkaalle erilaisia palveluita tai toimintamuotoja. Tärkeintä on luottamuksellisen suhteen syntyminen, mikä mahdollistaa asiakkaan kuulluksi tulemisen ja vahvistaa tämän omaa pyrkimystä ja halua edistää psyykkistä hyvinvointiaan. Tukemisen lähtökohtana on kunkin asiakkaan ainutkertaisen ja joskus hyvin monimutkaisen tilanteen ymmärtäminen ja sen pohjalta toimiminen. Masennuksesta kärsivillä ikäihmisillä on usein samanaikaisesti erilaisia somaattisia vaivoja, toimintakyvyn puutteita ja sosiaalisia huolia, kuten yksinäisyyttä. Siksi myös tukemisen tulee olla yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. Mielenterveysohjaajan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii hankkeen fysioterapeutti, jonka kanssa asiakas voi neuvotella liikuntaan, fyysiseen harjoitteluun ja monista arjen toimista selviytymiseen liittyvistä asioista. Moniammatillisessa ryhmässä toimivat lisäksi vanhuspsykiatri, psykologi , lauluvalmentaja ja ravitsemusasiantuntija. Lääketieteellisen hoidon osalta tutkimuksen osallistujat ovat oman lääkärinsä hoidossa. Asiakkailla on mahdollisuus tarpeidensa ja intressiensä mukaan osallistua erilaisiin terapeuttisiin tai yleisemmin psyykkistä hyvinvointia kohentaviin ryhmiin. Osa ryhmistä keskittyy selkeästi mielialan hallinnan opetteluun. Joissakin ryhmissä taas on toiminnallisempi lähtökohta – esimerkiksi liikunta, laulaminen tai luova toiminta. Asiakkailla on mahdollista saada myös ravitsemusneuvontaa. Vuoden kestävän intervention aikana asiakkaita rohkaistaan hakeutumaan erilaisiin kaupungin tai kolmannen sektorin organisoimiin toimintoihin ja harrastuksiin, jotka he kokevat psyykkisen hyvinvointinsa kannalta myönteisinä. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Vanhusten liikunnallinen musiikkituokio - Varhaisiän musiikinopettajana vanhuksia ohjaamassa
  04/11/2009
  Opinnäytetyön käsittelee vanhusten musiikkituokioiden ohjaamista. Työn tavoite on selvittää, millainen musiikkituokioiden muoto ja sisältö vanhusryhmille parhaiten sopii. Johtopäätöksissä esitetään myös, miten varhaisiän musiikinopettajan koulutus soveltuu vanhusryhmien musiikinohjaukseen ja annetaan vanhusten elämänlaadusta välittäville intoa ja ideoita käytännön työhön. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation | Preparation

Results 61 to 70 out of 451.