Liikmeala

Teil pole veel kontot? Astu liikmeks!

Unustasite oma salasõna?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

1. samm – ettevalmistusa

Ettevalmistavat etappi võib vaadelda kui initsiatiivikust alustada vaimse tervise edendamist enda organisatsioonis.

2. samm – vajaduste analüüs ja planeerimine

Teine samm sisaldab endas organisatsiooni ja vaimse tervise edendamise instrumendi rakendamisest potentsiaalsete kasu saajate vajaduste analüüsi,
et kindlaks määrata prioriteedid ja kavandada strateegia, eesmärgiga vastata tuvastatud vajadustele.

3. samm – teostus/sekkumine

Kolmandal sammul on olulised instrumendid, mis pakuvad juhtnööre planeeritu elluviimiseks ja projekti ning sekkuvate instrumentidega (individuaalne hindamine, koolitus- ja arendusinstrumendid, preventatsiooni ja edendamise programmid) toimetulekuks.

4. samm – jälgimine ja hindamine

Jälgimise ja hindamise etapis mõõdetakse ja hinnatakse tulemusi ning analüüsitakse neid eelseisvate sammude seisukohalt.

 

Sammud vaime tervise edendamiseks 1. samm - ETTEVALMISTUSED:
- Kuidas luua koostöö
- Kuidas suhelda
- Projekti ulatus?
- Praegused tegevused
- Projekti meeskonna areng 2. samm - VAJADUSTE ANALÜÜS JA PLANEERIMINE:
- Vajaduste analüüs
- Eesmärgid
- Mis töötab hästi ja mida saab parandada?
- Projekti plaan 3. samm - TEOSTUS:
- Kohustused tegevuste elluviimiseks
- Plaanide elluviimine
- Kes osalevad?
- Tegevuste eesmärgid
- Tagasiside andmine 4. samm - JÄLGIMINE JA HINDAMINE:
- Protsessi jälgimine ja hindamine
- Eesmärkide saavutamise määr
- Järjepideva edu kindlustamine