Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

The Simple Search is divided into two sections. The first section provides users with the Simple Search Filtering Criteria whereas the second section provides users with the Search results (all tools are displayed in case where no criteria are selected).

To access the Search Criteria click on the Show Search Criteria, then simply select the Filters you require for executing your search. When you have completed selecting your Search Criteria click the Search button to execute - your search results will then appear within the page.

Hide Search Criteria Show Search Criteria

Simple Search Criteria

For multiple selections - press and hold the control key (Ctrl) and then click on your selection.

Clear

Results 71 to 80 out of 451.

 • Yhteispeli-hanke
  04/11/2009
  Yhteispeli-hankkeen tavoitteena on parantaa koulun mahdollisuuksia lapsen terveen kasvun edistämisessä. Hankkeessa kehitetään menetelmää, joka auttaa peruskoulunopettajaa lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukemisessa. Menetelmän avulla voidaan vähentää ja ehkäistä lasten psyykkistä pahoinvointia ja vaikuttaa siten kouluissa esiintyvään ongelmakäyttäytymiseen. Hanke tulee antamaan apuvälineitä myös vanhemmille lapsen sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukemisessa. Lisäksi pyritään löytämään keinoja koulun ja kodin yhteistyön parantamiseksi. Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • Deprekas.com
  30/10/2009
  Deprekas.com on veebileht, mis aitab mõista depressiooni kui haiguse olemust ning selle tekkepõhjuseid ning kujunemist. Ühtlasi antakse ülevaade depressiooni diagnoosimisest, ravivõimalustest ning pakutakse lühikest ja lihtsat küsimustikku enese depressiooniriski testimiseks. Settings: Workplace
  MHP Steps: Follow Up | Preparation | Needs Analysis
 • Enesetappude ennetamine: Ennetusmeetod töökohal.
  30/10/2009
  Brošüür on juhendmaterjal tööandjatele, ametiühingutegelastele, töötajate toetusprogrammide elluviijatele, personalijuhtidele ja töötajatele, kelle ühine eesmärk on panna alus vaimselt tervele töötajaskonnale. Brošüüris käsitletakse enesetappude ennetustööd, lähtudes väljavaatest luua vaimselt terve töötajaskond üldise vaimse tervise arendamise kaudu. Sellist laia käsitlust aktsepteerivate programmide abil on edukalt vähendatud töötajate enesetappe ja samal ajal arendatud töötajate vaimset tervist ja tõstetud tööviljakust. Settings: Workplace
  MHP Steps: Implementation | Preparation
 • Mis on tööstress?
  30/10/2009
  Tegemist on informatiivse artikliga, mis selgitab tööstressi olemust, kui suur on probleemi ulatus ning millised on enim ohustatud grupid. Samuti toob infomaterjal välja sümptomid, mille alusel hinnata, kas tööstress võib olla organisatsioonis probleemiks ning annab praktilisi nõuandeid tööstressi ennetamiseks ning juhiseid riskianalüüsi läbiviimiseks töökohal. Settings: Workplace
  MHP Steps: Follow Up | Preparation | Needs Analysis
 • Marta Klubi
  30/10/2009
  Projekti taotluseks oli anda üksi elavatele eakatele (75+) võimalus omavahel tutvumiseks ja kohtumiseks, seeläbi vähendades nende üksildustunnet ja luues sõprussuhteid, toetavat sotsiaalset võrgustikku. Üksi elavate eakate kaardistamiseks paluti asjakohast informatsiooni piirkonna Sotsiaalosakonnast, mille alusel Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidioloogia Instituudi töötaja käis igatühte individuaalselt klubi moodustamisest teavitamas. 28-st sihtgruppi kuuluvast isikust andis oma nõusoleku osalemiseks 24 indviidi, 4 indiviidi ei soovinud osaleda või ei pidanud seda võimalikuks liikumisraskuste tõttu. Klubi kokkusaamised toimusid Magdaleena haigla puhkeruumis, kuid korraldati ka ühiseid teatri -ja suvilakülastusi. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation | Preparation
 • CMHA (Canadian Mental Health Associations) Mental Health Promotion Tool Kit
  30/10/2009
  This online toolkit is organized around a planning model that has been well used in many different communities to achieve a variety of goals. The planning model presents the process of promoting mental health at the community level as a series of steps. The model serves as an overall planning guide, and examples from three projects illustrate the steps Settings: Education
  MHP Steps: Follow Up | Implementation | Preparation | Needs Analysis
 • Caring School Community (CSC)
  22/10/2009
  CSC is a multiyear school improvement program that involves all students in grades K–6. The program aims to promote core values, prosocial behavior, and a schoolwide feeling of community. The program consists of four elements originally developed for the Child Development Project: class meeting lessons, cross-age "buddies" programs, "homeside" activities, and schoolwide community. Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • MindOut Programme
  20/10/2009
  The MindOut programme is a ten-session training module that can be used for Transition Year and Fifth Year groups in Irish secondary schools (16-17 year olds). It is now being piloted with Youthreach Centres in the West of Ireland. It takes a positive approach to the promotion of emotional and social health amongst all young people, viewing mental health as a resource for everyday living and without necessarily referring to mental illness. The emphasis is on the wide and varied range of strategies available to young people to cope with stressful or challenging situations, from personal coping skills to informal networks of support to professional or voluntary support services. Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • GO! Ein Programm zur Prävention von Symptomen der Angst und Depression bei Schülerinnen und Schülern
  20/10/2009
  GO ist ein im deutschen Sprachraum einzigartiges Programm zur Vorbeugung von Angst und Depression bie SchülerInnen zwischen 15 und 17 Jahren. Die SchülerInnen sollen mit Rüstzeug ausgestattet werden, um eventuellen Angststörungen und Depressionen sowie anderen Verhaltensweisen im Übergang zum Erwachsenwerden standhalten zu können. Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • SNAKE Stress nicht als Katastrophe erleben
  20/10/2009
  In 4 Modulen sollen Schüler und Schülerinnen dabei unterstützt werden, mit Belastungssituationen umzugehen. Angelehnt an das Stressmodell von Lazarus stellt es ein Stresspräventionsprogramm für Jugendliche zwschen 13-15 Jahren dar. Settings: Education
  MHP Steps: Implementation

Results 71 to 80 out of 451.