Liikmeala

Teil pole veel kontot? Astu liikmeks!

Unustasite oma salasõna?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

30/10/2009

Instrumendi informatsioon

Valdkonnad: Töökoht
VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus
Päritolumaa: Eesti
Keeled: Eesti keel
URL: Kliki instrumendile
Informatsioon avaldamise kohta: Enesetappude ennetamine töökohal: ennetusmeetod töökohal on aastal 2006 Tallinnas välja antud juhendmaterjal, mis on WHO väljaande (Preventing Suicide: A resource at work) Eestile kohandatud tõlge (inglise keelest tõlkinud Margit Tiit), toimetaja Airi Värnik. Brošüüri valmimist rahastasid Euroopa Komisjon (projekti EMIP “Implementation of Mental Health Promotion and Prevention Policies and Strategies in the EU Member States and Applicant Countries” raames) ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Tool type: Guideline codes for practice

Hindamine (evalvatsioon): Pole teada
Saadaolevad formaadid: Paberkandjal | Online
Tasuta: Jah
Kasutamise piirangud: Ei
Instrumendi fookus: Üksikisik
Instrumendi liik: Skriinimise instrument / Küsimustik

Instrumendi kirjeldus

Brošüür on juhendmaterjal tööandjatele, ametiühingutegelastele, töötajate toetusprogrammide elluviijatele, personalijuhtidele ja töötajatele, kelle ühine eesmärk on panna alus vaimselt tervele töötajaskonnale. Brošüüris käsitletakse enesetappude ennetustööd, lähtudes väljavaatest luua vaimselt terve töötajaskond üldise vaimse tervise arendamise kaudu. Sellist laia käsitlust aktsepteerivate programmide abil on edukalt vähendatud töötajate enesetappe ja samal ajal arendatud töötajate vaimset tervist ja tõstetud tööviljakust.

Instrumendi karakteristikud

Valdkonnas kohaldamine: Kasutusel rahvusvaheliselt
Arengujärk: Hästi väljakujunenud
Hindamine ja uurimine: Informatsiooni ei leitud
Kasusaaja osalus kavandamisel: Informatsiooni ei leitud?

Hindamise kirjeldus

Brošüür on üks paljudest WHO (Maailma Tervishoiu Organisatsioon) SUPRE (Suicide Prevention) projekti raames välja töötatud juhendmaterjalidest. Materjal on üle vaadatud WHO Suitsiidipreventatsiooni Rahvusvahelise Võrgustiku liikmete poolt. Kasutatud on metoodikat, mis on varasemalt end tõestanud.

Kontaktandmed

Kontakti nimi: Prof Airi Värnik
Organisatsiooni nimi: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidioloogia Instituut
Aadress: Õie 39
Postiindeks: 11615 Tallinn
Riik: Eesti
E-mail: suicidology@suicidology.ee
Telefon: +372 651 6550

Bookmark with: