Liikmeala

Teil pole veel kontot? Astu liikmeks!

Unustasite oma salasõna?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

24/08/2009

Instrumendi informatsioon

Valdkonnad: Haridusasutus
VTE sammud: Hindamine, täiendamine | Rakendamine | Vajaduste analüüs
Päritolumaa: Eesti
Keeled: Eesti keel | Inglise keel
URL: Kliki instrumendile
Informatsioon avaldamise kohta: Danilov I. Projekt “Suitsidaalse käitumise preventsioon Läänemaal” aastatel 1996-1997 [Project “Prevention of suicidal behaviour in Läänemaa” in 1996-1997]. In: Värnik A, editor. Suicide studies. Estonian-Swedish Suicidology Institute 10th anniversary collected papers. Tallinn: Iloprint; 2003. p. 94-96.

Hindamine (evalvatsioon): Jah
Saadaolevad formaadid: Online
Tasuta: Jah
Kasutamise piirangud: Ei
Instrumendi fookus: Üksikisik
Instrumendi liik: Programm
Allalaadimisfail(id): Haapsalu Project - 34 KB

Instrumendi kirjeldus

Projekti eesmärgiks on: 1) vähendada laste ja noorukite (vanus 7-18) depressiooni ja suitsidaalset käitumist 2) tõsta esmatasandi abistajate teadlikkust suitsidaalsest käitumisest ja selle ennetamisest 3) tõsta laste ja noorukite ning nende pereliikmete teadlikkust suitsidaalsest käitumisest ja selle ennetamisest 4) tugevdada laste ja noorukite sotsiaalset võrgustikku ning nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid 5) tugevdada laste ja noorukite vaimset tervist ja psühho-sotsiaalse toimetuleku võimet

Instrumendi karakteristikud

Valdkonnas kohaldamine: Piiratud kasutus
Instrument peamiselt kasutusel: Eesti
Arengujärk: Hästi väljakujunenud
Hindamine ja uurimine: Uurimustulemused/tehnilised andmed saadaval
Kasusaaja osalus kavandamisel: Viited aktiivsest osalusest puuduvad

Hindamise kirjeldus

Tulemuste hindamine: CDI-d (Children´s Depression Inventory), depressiooni skriining (küsimustikud lastele, õpetajatele ja lastevanematele), suitsiidide ja suitsiidikatsete arv, teadlikkus ja teadmised suitsidiaalsest käitumisest ja depressiivsus sihtgrupi ja elanikkonna seas. Protsessi hindamine: tagasiside kursustelt, tööseminaridelt ja teistest sündmustest, fookusgrupi intervjuud.

Kontaktandmed

Kontakti nimi: Prof Airi Värnik
Organisatsiooni nimi: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidioloogia Instituut
Aadress: Õie 39
Postiindeks: 11615 Tallinn
Riik: Eesti
E-mail: suicidology@suicidology.ee
Telefon: +372 51 66 543

Bookmark with: