Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

1. Valmistelut

Tämän avulla voidaan ryhtyä valmistelemaan organisaatiossa mielenterveyden edistämisen aloitteita.

2. Tarpeiden analysointi ja suunnittelu

Organisaation tarpeet analysoidaan, jonka jälkeen organisaatiossa priorisoidaan tarpeiden tärkeysjärjestys. Tämän pohjalta laaditaan strategia valittujen tarpeiden täyttämiseksi. 

3. Implementaatio/Interventio

Tämä pitää sisällään implementoinnin ja/tai interventioiden läpiviemiseksi kootut työkalut, joiden avulla ohjataan projektia ja suunnitelmien toteutumista sekä työkalut, joiden avulla ihmisiin kohdistuvia interventioita voidaan toteuttaa, esimerkkeinä yksilöllinen arviointi, koulutus- ja kehittämistyökalut sekä edistämisen ja ehkäisemisen ohjelmat.

4. Seuranta ja arviointi

Tämän avulla mitataan ja arvioidaan toteutettujen aloitteiden vaikutuksia sekä arvioidaan johtopäätelmiä tulevia toimia silmälläpitäen.

 

Mielenterveyden edistämisen implementoinnin menetelmämallit 1 - VALMISTELUT:
- Yhteistyön rakentaminen
- Kommunikointi
- Hankkeen laajuus
- Olemassa oleva toiminta
- Hanketyöryhmän muodostaminen 2 - TARPEIDEN ANALYSOINTI JA SUUNNITTELU:
- Tarpeiden analysointi
- Kohteiden määrittely
- Mikä toimii hyvin ja mitä voidaan kehittää
- Hankesuunnitelma 3 - IMPLEMENTAATIO:
- Toimintojen vastuutus
- Suunnitelmien toteutus
- Osallistujat?
- Toimintojen kohteet
- Palautteen antaminen 4 - SEURANTA JA ARVIOINTI:
- Prosessin seuranta ja arviointi
- Tavoitteiden saavuttaminen
- Kestävän kehityksen varmistaminen