Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

04/11/2009

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
Julkaisutiedot: Julkaisuja ei vielä saatavilla. Tutkimusraportti ilmestyy v.2010

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Internet
Ilmainen: Ei saatavilla
Käyttörajoitukset: Ei saatavilla
Työkalun käyttöympäristö: Molemmat
Työkalun tyyppi: Suositukset/menettelyohjeet

Työkalun kuvaus

Kyseessä on monitekijäinen, yksilöllisesti räätälöity, asiakkaan ja ammattilaisten yhteistyöhön perustuva tukimalli. Tukimallin keskeinen ammattilainen on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutuksen saanut ikäihmisten mielenterveysohjaaja, joka tapaa asiakkaita kotikäynneillä tai vastaanotolla. Tapaamisissa arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa tämän elämäntilannetta sekä toiveita ja tarpeita sen muuttamiseen. Mielenterveysohjaaja voi suositella asiakkaalle erilaisia palveluita tai toimintamuotoja. Tärkeintä on luottamuksellisen suhteen syntyminen, mikä mahdollistaa asiakkaan kuulluksi tulemisen ja vahvistaa tämän omaa pyrkimystä ja halua edistää psyykkistä hyvinvointiaan. Tukemisen lähtökohtana on kunkin asiakkaan ainutkertaisen ja joskus hyvin monimutkaisen tilanteen ymmärtäminen ja sen pohjalta toimiminen. Masennuksesta kärsivillä ikäihmisillä on usein samanaikaisesti erilaisia somaattisia vaivoja, toimintakyvyn puutteita ja sosiaalisia huolia, kuten yksinäisyyttä. Siksi myös tukemisen tulee olla yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. Mielenterveysohjaajan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii hankkeen fysioterapeutti, jonka kanssa asiakas voi neuvotella liikuntaan, fyysiseen harjoitteluun ja monista arjen toimista selviytymiseen liittyvistä asioista. Moniammatillisessa ryhmässä toimivat lisäksi vanhuspsykiatri, psykologi , lauluvalmentaja ja ravitsemusasiantuntija. Lääketieteellisen hoidon osalta tutkimuksen osallistujat ovat oman lääkärinsä hoidossa. Asiakkailla on mahdollisuus tarpeidensa ja intressiensä mukaan osallistua erilaisiin terapeuttisiin tai yleisemmin psyykkistä hyvinvointia kohentaviin ryhmiin. Osa ryhmistä keskittyy selkeästi mielialan hallinnan opetteluun. Joissakin ryhmissä taas on toiminnallisempi lähtökohta – esimerkiksi liikunta, laulaminen tai luova toiminta. Asiakkailla on mahdollista saada myös ravitsemusneuvontaa. Vuoden kestävän intervention aikana asiakkaita rohkaistaan hakeutumaan erilaisiin kaupungin tai kolmannen sektorin organisoimiin toimintoihin ja harrastuksiin, jotka he kokevat psyykkisen hyvinvointinsa kannalta myönteisinä.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Käyttö rajallisella alueella
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Ensimmäiset kokemukset/pilottivaihe
Arviointi ja tutkimus: Tietoa ei löytynyt
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Selkeä kuvaus aktiivisesta osallistumisesta

Arvioinnin kuvaus

Arviointi ei vielä saatavilla. Tutkimus ja pilotointi meneillään.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Marja Saarenheimo
Organisaation nimi: Vanhustyön keskusliitto
Osoite: Malmin kauppatie 26
Postinumero: 00700 Helsinki
Maa: Suomi
Sähköposti: marja.saarenheimo@vtkl.fi
Puhelin: +358 50 367 6742

Bookmark with: