Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

02/02/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Koulu
MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: Solantaus & Ringbom (2002): Miten autan lastani? Opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Picaskript Oy Helsinki. (Opas on tilattavissa lähetyskustannushintaan Omaiset mielenterveyden tukena Uudenmaan yhdistys ry. p.09-6860260 tai otu (at) omaisetpsyuusimaa.fi) Solantaus & Ringbom (2005): Mikä meidän vanhempia vaivaa? Käsikirja lapsille ja nuorille, joiden äidillä tai isällä on mielenterveyden ongelmia. Edita Prima Oy. Käsikirja on tilattavissa lähetyskustannushintaan Omaiset mielenterveyden tukena Uudenmaan yhdistys ry. p. 09-6860260, email: otu (at) omaisetpsyuusimaa.fi) Solantaus & Toikka (2005): The Efficient Family: An Intervention Study on The Prevention of Mental Disorders in Children With Affectively Ill Parents. In: Gems of the Health Promotion Research Programme. Juvenes Print. Tampere Alasuutari M. & Solantaus T. (2004): Lapset ja aikuispsykiatria. Teoksessa: Rimpelä M. Ollila E. (toim.) Näkökulmia 2000-luvun terveyspolitiikkaan. Aiheita-sarja. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki 2004. Solantaus T. (2005): Vanhemman mielenterveyden häiriö ja lapset. Mitä terveydenhuollossa tulee tietää ja tehdä - osa 1. Suomen Lääkärilehti 38/2005. Väisänen L. & Niemelä M. (2005): Vanhemman mielenterveyden häiriö ja lapset. Lapsikeskeinen näkökulma psykiatrisessa sairaalassa - osa 2. Suomen Lääkärilehti 39/2005. Pietilä L. (2005): Lapsikeskeinen näkökulma perusterveydenhuollossa - osa 2. Suomen Lääkärilehti 40/2005. Solantaus & Beardslee (1996): Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi, Duodecim, 112 (18), 1647.

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen | Internet
Ilmainen: Kyllä
Käyttörajoitukset: Ei tietoa
Työkalun käyttöympäristö: Molemmat
Työkalun tyyppi: Käsikirja/Suunnitteluopas
Ladattavat tiedostot: Lapset puheeksi -manuaali (PDF-tiedostona). - 306 KB

Työkalun kuvaus

Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. Työkalu sisältää seuraavat osiot: - Lapset puheeksi -keskustelu (Lp) - Beardsleen perheinterventio (Bp) - Lapsiperheneuvonpito - Vertaisryhmät

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Ensimmäiset kokemukset/pilottivaihe
Arviointi ja tutkimus: Viitejulkaisuja olemassa

Arvioinnin kuvaus

Toimiva lapsi & perhe -hankkeen tutkimuksessa verrataan Beardsleen ennaltaehkäisevää perheinterventiota ja Lapset puheeksi -työmallia. Vaikuttavuustutkimuksessa selvitetään interventioiden vaikuttavuutta ja pyritään selvittämään sitä, mitkä perheet hyötyvät enemmän resursseja vaativasta Beardsleen perheinterventiosta ja keille taas lyhyemmän Lapset Puheeksi -intervention antama tuki on riittävä. Tutkimusaineisto kerätään yhteistyössä eri puolilla maata sijaitsevien psykiatrian hoitoyksiköiden ja perusterveydenhuollon toimipaikkojen kanssa. Tutkimukseen osallistuu 118 perhettä, joissa kaikissa vanhempi on hoidossa mielialahäiriön vuoksi ja joissa on ainakin yksi 8-16 -vuotias lapsi. Perheet satunnaistetaan tutkimusryhmiin. Kyseessä on seurantatutkimus, jonka aineisto kerätään kyselyin. Hankkeessa tutkitaan myös perheinterventioprosesseja käyttäen aineistona Beardsleen perheintervention video- ja ääninauhoitettuja tallenteita. Lisäksi hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan uusien, lapsiin ja perheisiin kohdistuvien ennaltaehkäisevien työmenetelmien juurruttamista sekä niiden vaikutuksia palvelujärjestelmään ja työkäytäntöihin. Ennaltaehkäisevien interventioiden tutkimiseen liittyy useita valmisteilla olevia opinnäytetöitä, joiden tekijöitä varten on perustettu oma tutkimusryhmänsä: Talismaani. Ryhmää ohjaavat prof. Raija-Leena Punamäki Tampereen yliopiston psykologian laitokselta ja kehittämispäällikkö, dos. Tytti Solantaus Stakesista.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Kehittämispäällikkö lastenpsykiatri Tytti Solantaus
Organisaation nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Osoite: PL 30
Postinumero: 00271 Helsinki
Maa: Suomi
Sähköposti: tytti.solantaus@thl.fi
Puhelin: puh. 020 610 7625 matkapuh: 050 595 094

Bookmark with: