Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

01/02/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen kuntaliitto Oppaita 2001:4 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen kuntaliitto. Helsinki 2008. Laatua laatusuosituksella? Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen seuranta ja arviointi. Stakesin Raportteja 2/2007

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen | Lähetys sähköisessä muodossa | Internet
Ilmainen: Kyllä
Käyttörajoitukset: Ei
Työkalun käyttöympäristö: Organisaatio
Työkalun tyyppi: Suositukset/menettelyohjeet
Ladattavat tiedostot: julkaisuja_2008_3_ikaihmiset_verkko-1pdf - 361 KB

Työkalun kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat julkaisseet ikäihmisten palvelujen uuden laatusuosituksen. Suositus on tarkoitettu kunnille ikäihmisten palvelujen kehittämistyön ja arvioinnin välineeksi. Edellinen ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus oli vuodelta 2001. Lähtökohta on, että kunnalla on valtuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvioon. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Strategia voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Huomio hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Laatusuositus painottaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ehkäisevän toiminnan merkitystä. Neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla monipuolistetaan palveluvalikoimaa. Suositus asettaa valtakunnalliset tavoitteet ikäihmisten säännöllisesti käyttämille palveluille. Näitä palveluja ovat kotihoito, omaishoidon tuki sekä pitkäaikaisen hoiva ja hoito tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä. Kunnat asettavat omissa strategioissaan kuntakohtaiset tavoitteet palveluille iäkkäiden tarpeiden ja paikallisten olojen pohjalta. Suosituksessa kuvataan henkilöstön mitoitusperusteita ja annetaan suosituksia henkilöstön vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. Ikäihmisten asumis- ja hoitoympäristöjen esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan. Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä tavoitteena ovat riittävät tilavat yhden hengen huoneet. Kotona selviytymistä tuetaan Palvelurakennetta muutetaan edelleen siten, että kotona asumista tukevia palveluja lisätään ja pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta vähennetään. Ikäihmisten arjen kannalta kotiin tai lähietäisyydeltä kotoa saatavat palvelut ovat keskeisiä. Tavoitteeksi asetettu palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Mikäli palvelurakenteita ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä, kun väestön ikärakenne muuttuu nopeasti ja palvelutarpeet kasvavat. Rakenteiden ohella myös toimintatapoja on uudistettava.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Ensimmäiset kokemukset/pilottivaihe
Arviointi ja tutkimus: Viitejulkaisuja olemassa
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Ei mainintaa aktiivisesta osallistumisesta

Arvioinnin kuvaus

Laatusuositus sisältää velvoitteen arviointiin. Seurannan ja arvioinnin menetelmiä on kuvattu myös laatusuositusten taustamateriaalina julkaistussa Vaarama, Luomahaara, peipponen & Voutilainen: Koko kunta ikääntyneiden asialle (Stakes, raportteja 259)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Eevaliisa Virnes
Organisaation nimi: Suomen kuntaliitto
Maa: Suomi
Sähköposti: eevaliisa.virnes@kuntaliitto.fi
Puhelin: (09) 771 2364, 050 357 3478

Bookmark with: