Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

08/01/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Koulu
MHP askeleet: Valmistelu
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: Hankkeessa on valmistunut opetusmateriaali (Hannukkala M, Törrönen S 2009)

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen
Ilmainen: Kyllä
Käyttörajoitukset: Ei
Työkalun käyttöympäristö: Organisaatio
Työkalun tyyppi: Koulutus-

Työkalun kuvaus

Mielen hyvinvoinnin opetus on Peruskoulun mielenterveystaidot -hankkeen tuottama kokonaisuus. Suomen Mielenterveysseurassa on koottu selkeä nuoren kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja elämäntaitoa tukeva kolmevuotinen Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus peruskoulun 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille osaksi terveystiedon opetusta. Opetuskokonaisuus on rakennettu terveystiedon opetussuunnitelman (2004) perusteiden tavoitteista ja sisällöistä 7.–9. luokille. Opetuskokonaisuuden näkökulmana on mielenterveyden voimavara-ajattelu: mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voidaan tukea, vahvistaa, opettaa ja oppia. Tämän pohjalta on luotu yhtenevä, luokkatason mukaan etenevä ja aiheiltaan syvenevä kokonaisuus. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: mielen hyvinvoinnin tukitekijät ja kompastuskivet, itsetuntemus, tunne- ja ihmissuhdetaidot, turvaverkko, haastavat elämäntilanteet, selviytymisen tukeminen ja arvostukset ja asenteet. Sisällöistä muodostuu mielenterveystietojen ja -taitojen kokonaisuus kolmelle lukuvuodelle. Nuori saa mielenterveydestä tietoa, osaamista ja ymmärrystä omaan arkeen ja tulevaisuuteen. Opetuskokonaisuudessa käytetään laajasti erilaisia työskentelytapoja. Näitä ovat esimerkiksi: yksilö- ja ryhmätehtävät, tarinallinen työskentely, toiminnallinen työskentely, keskustelut, kirjallisuus- ja elokuvatehtävät, vihkotyöt ja integrointi taito- ja taideaineisiin ja äidinkieleen. Materiaaliin kuuluvat opetusmateriaalikansion lisäksi kuvakortit, pelikortit ja tietokonepeli. Lisäksi käytettävissä on luento -dvd ja teemaluentosarja vanhempainiltoihin ja opettajien ammatillisen osaamisen tueksi. Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutuksia järjestetään vuosina 2009–2011 yhteensä 30. Koulutukset kestävät kaksi päivää. Ne on suunnattu terveystietoa opettaville perusopetuksen opettajille. Koulutuspäivien tarkoituksena on tukea ja lisätä opettajien sisällöllistä ja menetelmällistä osaamista mielenterveydestä sekä tukea ja perehdyttää opetusmateriaalin käyttöön. Opetusmateriaalipaketti jaetaan osallistujille maksuttomasti koulutuksessa.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Kehitetty äskettäin (2-3 vuotta)
Arviointi ja tutkimus: Tietoa ei löytynyt
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Tietoa ei löytynyt

Arvioinnin kuvaus

Palautetta koottu koulutetetuilta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Marjo Hannukkala
Organisaation nimi: Suomen mielenterveysseura
Sähköposti: Marjo.hannukkala@mielenterveysseura.fi
Puhelin: 040 5811 068

Bookmark with: