Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

26/01/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Tarpeiden analyysi
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: - Upu Kiviharju-Rissanen"Vanhuspsykiatrisen osaamisen ja palveluketjujen kehittäminen" Vanhustyö 1/2006 - Pirjo Juhela " Psykiatrisia palveluita ikääntyville" Vanhustyö 1/2006 . - Upu Kiviharju-Rissanen: ". Palkeet-projektissa tapahtui hoitokulttuurin muutos". Pro Terveys 2/2007, vol

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen | Lähetys sähköisessä muodossa
Ilmainen: Ei tietoa
Käyttörajoitukset: Ei tietoa
Työkalun käyttöympäristö: Organisaatio
Työkalun tyyppi: Koulutus-
Ladattavat tiedostot: Palkeet, osaamiskartta - 198 KB

Työkalun kuvaus

Suomen psykogeriatrisen yhdistyksen tuottama Palkeet projekti toteutettiin vuosina 2002-2006. Kehittämisprojektin tavoitteena oli tukea psyykkisesti oireilevan vanhuksen selviytymistä avohoidossa, edistää palvelutalojen asukkaiden hyvinvointia ja hoidon laatua sekä tukea henkilöstön työssä jaksamista lisäämällä hoitoon osallistuvan henkilöstön vanhuspsykiatrista osaamista sekä kehittämällä potilaslähtöistä vanhuspsykiatrista palvelu- ja hoitoketjua erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja palvelutalojen kesken. Keinoina kliinisen osaamisen päivittäminen erikoissairaanhoidossa, osaamisen kehittäminen osaamiskarttatyön keinoin palvelutaloissa sekä mentorointi ja siihen kouluttautuminen. Mentorointikäytäntö jäi jatkumaan sitä kokeilleissa organisaatioissa. Käytännössä erikoissairaanhoidon osaajat tukevat ja neuvovat vanhusten kanssa työtä tekeviä palvelutaloissa ja muissa vanhusten asumispalveluissa. Opastuksen tueksi projekti tuotti osaamiskartan, jolla voidaan kartoittaa henkilöstön tuen ja koulutuksen tarvetta.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Käyttö rajallisella alueella
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Ensimmäiset kokemukset/pilottivaihe
Arviointi ja tutkimus: Tutkimuksia/teknistä tietoa saatavilla
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Ei mainintaa aktiivisesta osallistumisesta

Arvioinnin kuvaus

Palkeet 2- projektin arviointi suoritettiin itse, osaprojekteittain, ilman ulkopuolista arvioijaa. Palkeet-projekti kuuluu osana Raha-automaattiyhdistyksen projektiin, jossa tavoitteena on mm. arvioinnille asetettavien laatusuositusten määrittäminen Rayn rahoittamissa projekteissa.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Hanna-Mari Alanen
Organisaation nimi: Suomen psykogeriatriayhdistys
Maa: Suomi
Sähköposti: hanna-mari.alanen@pshp.fi

Bookmark with: