Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

01/02/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: Elämää ja hyvinvointia ikääntyville ihmisille. Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2002-2010. 2002. Salminen, Marjatta, Suomi, Asta, Hakonen Sinikka (2004). Että ihmisillä on väyliä, voimavaroja ja haaveita. Ehkäisevät kotikäynnit ja ennakoiva palveluohjaus - uusi voimaannuttava toimintamalli seniori- ja vanhustyöhön. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen julkaisuja 1/2004. Palveluohjauskäytännöstä lisäksi: Kaija Hänninen. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Stakesin raportteja 20/ 2007

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen | Internet
Ilmainen: Kyllä
Käyttörajoitukset: Ei
Työkalun käyttöympäristö: Organisaatio
Työkalun tyyppi: Suositukset/menettelyohjeet
Ladattavat tiedostot: Palveluohjaus - 268 KB

Työkalun kuvaus

Ennaltaehkäisevän vanhustyön ja palveluohjauksen palvelukokonaisuus tuotettiin Jyväskylässä vuosina 2003-2004 olleen Ennaltaehkäisevä työ ja palveluohjaus -hankkeen yhteydessä. Käytännön työn toteuttamispaikkoina ovat asiakkaan koti, alueelliset päiväkeskukset (13), tavaratalot ja asukastilat. Hankkeen aikana rakennettu palvelukokonaisuus kattaa uudet senioreita koskevan ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen palvelutuotteet sekä toiminnan uudelleenorganisoinnin. Ennaltaehkäisevän seniori- ja vanhustyön tarkoituksena oli lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja selkeyttää ikääntyvien palvelujärjestelmää. Tavoitteita toteutettiin palveluohjauksen ja ennaltaehkäisevien kotikäyntien muodossa. Palvelutuotteessa ja -mallissa on tuotettu uudenlaisia palveluita ehkäisevään työhön: palveluvaraukset, toimintaryhmät, www-pohjainen seniori-info, palveluohjaus jalkautettuna lähelle kansalaisia, esimerkkinä ostoskeskukset. Ennaltaehkäisevä työ alkaa kaikille 70 vuotta täyttäneille senioreille tehtävänä kotikäyntinä, missä täytetään kotikäyntilomake, jonka yhteydessä on mahdollista saada yksilöllistä palveluohjausta. Kotikäynnin tekee koulutettu päiväkeskusohjaaja. Lomakkeen pohjalta saattaa aktivoitua monia palveluja tai palvelutarpeet jäävät palveluvarauksiksi, joihin varaudutaan. Yksilöllisen palveluohjauksen lisäksi palveluista tiedotetaan sähköisesti (Seniori-info), alueellisesti päiväkeskuksissa, palveluohjauspäivinä päiväkeskuksissa sekä sovitusti infopisteissä, esimerkiksi Sokos tavaratalossa ja Ikääntyvien yliopistolla. Infopisteet tarjoavat uudenlaisen tavan tehdä etsivää työtä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit mahdollistavat seniorin voimaantumisen ja arjen rikastuttamisen toiminnallisissa ryhmissä (ryhmämuotoinen ja yksilökohtainen päiväkeskustoiminta) ja terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä (seniorineuvolat). Toiminta edellyttää koordinaattorin ja palveluohjaushenkilöstön sekä henkilöstön, joka huolehtii palveluvarauksista, vuorovaikutusta liittyen kotikäynneistä tuotetun tiedon analysointiin ja palautteiden ohjaukseen eri toimintoihin. Uusi palvelutuote sisältää uusina työmenetelminä uudenlaisia ryhmätoimintoja, etsivää työtä, moniammatillista työtä sekä yhteisöön suuntautuvaa julkisuus- ja vaikuttamistyötä. Miten aiotaan levittää ja juurruttaa: Hankkeen tuotoksena oli palvelumalli ennaltaehkäisevään työhön. Pilottikokeiluna kolmella asuinalueella aloitettu hanke on vakiinnutettu pysyvästi osaksi kotihoidon toimintaa.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Vakiintunut
Arviointi ja tutkimus: Tutkimuksia/teknistä tietoa saatavilla
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Jonkin verran tietoa aktiivisesta osallistumisesta

Arvioinnin kuvaus

Käytännön vaikuttavuudesta ja toimivuudesta on ammattilaistietoa ja asiakkaan/käyttäjän tietoa. Hankkeen tavoitteiden muotoilussa huomioitiin senioreilta kerätty palaute, joka oli myös julkilausuttu Jyväskylän vanhuspoliittisessa strategiassa ja edellisessä pienimuotoisessa palveluohjauskokeilussa. Hankkeessa toteutettiin hanketta koskeva prosessiarviointi sekä kotikäyntien yhteydessä asiakkailta pyydetty arviointi. Samoin hankkeeseen osallistuneet suorittivat hankearvioinnin, joka koski heidän rooliaan hankkeen aikana. Lisäksi jokaisesta erillisestä koulutus- ja valmennusosiota kerättiin palaute. Näiden palautteiden pohjalta toimintamallia ja palvelutuotetta muokattiin hankkeen aikana. Hankkeen jälkeen malli on jatkuvasti kehittynyt, viimeisimmät muutokset ovat tehty vuoden 2005 alussa. Nämä muutokset koskivat seniorineuvontaa ja terveystarkastuksia. Arviointi onkin muuttunut jatkuvaksi osaksi palvelumallin kehittymistä. Ennaltaehkäisevä vanhustyö ja palveluohjaus -hankkeen tuloksena on mittava palvelukokonaisuus, joka on saatu rakennettua ja juurrutettua osaksi nykyisiä palveluita ja kustannustietoisesti. Ennaltaehkäisevä toiminta ja palveluohjaus toimii yhdistävänä tekijänä eri toimijoiden välillä. Ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnista on Jyväskylässä otettu yhteisvastuuta ja ehkäisevien kotikäyntihaastattelujen avulla saadaan kaikille toimijatahoille arvokasta palautetta suunnasta, johon toimintoja ja palveluja tulee suunnata. Jokainen taho saa 70-vuotiaiden haastatteluista omat tiivistelmänsä ja niiden käytäntöön saattamista ja toteutumista seuraamaan on perustettu neuvottelukunta. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit aloitettiin pilottikokeiluna kolmella asuinalueella ja vuonna 2004 haastateltiin kaikki 70-vuotiaat jyväskyläläiset ja nyt toiminta on vakiinnutettu pysyvästi osaksi kotihoidon toimintaa. Palveluohjausta toteutetaan 13 alueellisen koulutetun palveluohjaajan toimesta ja työvälineenä toimii seniori-info -ohjelma. Lisäksi vuoden 2007 alusta on ennaltaehkäisevässä työssä ollut yksi kokoaikainen palveluohjaaja.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Vesa Vainiomäki
Organisaation nimi: Jyväskylän kaupunki / sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Maa: Suomi
Sähköposti: vesa.vainiomaki@jkl.fi

Bookmark with: