Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

26/01/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: Anttonen, Koskisuo, Peiponen, Vakkuri ja Varis: Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisen hankkeen loppuraportti. Helsingin kaupunginsoaiaaliviraston selvityksiä. 2007:9 Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Internet
Ilmainen: Kyllä
Käyttörajoitukset: Ei
Työkalun käyttöympäristö: Molemmat
Työkalun tyyppi: Muu
Ladattavat tiedostot: palveluseteli__kayttoopas_kotipalveluun_fipdf - 689 KB

Työkalun kuvaus

Palveluseteli on yksi tapa edistää ikäihmisten hyvinvointia ja kotona selviämistä erilaisten palveluiden avulla. Palvelusetelikäytännössä kunta sitoutuu maksamaan tietyn kunnan päättämän osan yksityisen palveluntuottajan palveluista. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti. Palveluseteliä koskevat lainmuutokset tulivat voimaan vuoden 2004 alussa. Lainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelin käytön erilaisin ehdoin kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä oppaassa palveluseteliä tarkastellaan erityisesti kunnan kotipalvelujen järjestämisen näkökulmasta. Palvelusetelin käyttöönotto perustuu kunnan strategiseen päätökseen ja edellyttää huolellista suunnittelua ja seurantaa. Palveluseteli on osa kunnan palvelutuotannon kokonaisuutta ja sen kehittämistä. Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta kunnassa ja asettaa tavoitteet palvelusetelin käytölle. Kunta myös päättää, mitä palveluja palvelusetelillä järjestetään ja kuinka laajasti. Kunta hyväksyy palvelusetelillä hankittavien palvelujen tuottajat joko hyväksymällä kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät tuottajat tai kilpailuttamalla tuottajat. Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tason on vastattava sitä tasoa, jota edellytetään kunnan vastaavilta palveluilta. Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja kyvyn käyttää palveluseteliä. Asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien tuottajien joukosta. Palvelusetelin arvo määräytyy eri tavoin eri palveluissa. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta ja palveluseteliasiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen. Kunta voi hyväksyä palveluntuottajiksi sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun lääninhallituksen pitämään rekisteriin kuuluvia tuottajia että muita tuottajia. Rekisteriin kuulumattomien tuottajien myymät palvelut eivät ole arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Vakiintunut
Arviointi ja tutkimus: Tutkimuksia/teknistä tietoa saatavilla
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Tietoa ei löytynyt

Arvioinnin kuvaus

Palvelusetelin käytöstä löytyy arviointitietoa ainakin Helsinkin kaupungin sosiaaliviraston selvityksestä 2007:9 (ks julkaisut). Kyseisessa selvityksessä on selvitelty palvelusetelin käyttökelpoisuutta sekä asikkaiden, sosiaalitoimen että palveluntuottajien näkökulmasta. . Yleisesti ottaen järjestelmään oltiin tyytyväisiä.

Yhteystiedot

Organisaation nimi: Sosiaali- ja terveysminusteriö
Osoite: Postiosoite PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Osoite 2: Käyntiosoite Meritullinkatu 8, Helsinki 17
Maa: Suomi
Puhelin: Puhelin (09) 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Bookmark with: