Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

26/01/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Jatko | Käyttöönotto / toimeenpano | Valmistelu | Tarpeiden analyysi
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
Julkaisutiedot: Voutilainen P., Vaarama M., Backman K., Paasivaara L., Eloniemi-Sulkava, U., Finne-Soveri H 2002: Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu. Opas laatuun. Stakes Oppaita 49.

Arviointi: Ei tietoa
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen
Ilmainen: Ei
Käyttörajoitukset: Ei
Työkalun käyttöympäristö: Organisaatio
Työkalun tyyppi: Käsikirja/Suunnitteluopas

Työkalun kuvaus

Laadukas hoito ja palvelu merkitsevät ikäihmisen hyvää elämänlaatua, itsemääräämistä ja osallistumista, itsenäistä suoriutumista ja omien voimavarojen käyttöä, hoidon ja avun saantia tarpeita vastaavasti. "Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu- opas laatuun" -kirja on sosiaali- ja terveysministeriön tuottama kirja jonka tavoitteena on tukea laatusuositusten toteutusta käytännön työssä. Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön johdolle ja eri tasoilla toimivalle henkilöstölle. Opas on tehty laajassa yhteistyössä ikääntyneiden ihmisten hoidon ja palvelun käytännön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Kehitetty äskettäin (2-3 vuotta)
Arviointi ja tutkimus: Kuvaustapa ei sovellu tähän
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Tietoa ei löytynyt

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Marja Vaarama
Organisaation nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
Sähköposti: marja.vaarama@thl.fi

Bookmark with: