Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

Login, so as to add your own items.

Results 1 to 10 out of 16.

 • Coping With Stress At School
  URL: http://adrenalfatiguesolution.com/coping-with-stress-at-school/
  This is a more detailed examination of how stress can impact students, how to identify the warning signs, and some simple strategies for alleviating that stress. At the end of the page there is a list of resources for further reading. Languages: English
 • Stress In The Workplace
  URL: http://adrenalfatiguesolution.com/stress-in-the-workplace/
  This is a more detailed examination of how stress affects us at work. Although the article is focused on job-related stress, it contains stress management techniques that can be used by caregivers, military spouses, and anyone under chronic stress. Languages: English
 • Causes, Symptoms & Coping Strategies
  URL: http://adrenalfatiguesolution.com/stress-101/
  This is a general look at stress, including how it develops, how to recognize its symptoms, and some basic stress management techniques. There are some links to research and further reading at the bottom of the piece. Languages: English
 • We CAN! - Cyberbullying Action Network for Parents` Education / Potrafimy! - Sieć Współpracy na rzecz Edukacji Rodziców
  URL: http://www.wecan.altervista.org/
  The project is being implemented by four European countries: Poland, Italy, Greece and Lithuania.
  -----------------
  Projekt ten realizowany jest przez Polskę, Wlochy, Grecję i Litwę. Współpracujące organizacje są zaangażowane w szereg aktywności dotyczących badania i zapobiegania cyberprzemocy (między innymi akcja COST IS0801). Program nastawiony jest na wspieranie i edukowanie rodziców w obszarze bezpieczeństwa w sieci. To właśnie dorośli (rodzice) są docelową grupą działań edukacyjnych.

  Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, iż wielu młodych ludzi angażuje się w cyberbullying w roli sprawców i ofiar. Niestety wielu dorosłych nie wie jak wspierać i interweniować w takich sytuacjach.
  Biorąc pod uwagę powyższe, w programie głównym celem jest edukowanie rodziców jak i zapobieganie cyberbullyingowi dzieci i nastolatków.
  Languages: English
 • Cyber Training Project
  URL: http://www.cybertraining-project.org/
  The CyberTraining project aims to provide a well-grounded,research-based training manual on cyber-bullying for trainers. The training manual includes background information on cyber-bullying, its nature and extent in Europe, current projects, initiatives and approaches tackling the cyber-bullying problem, best practice Europe-wide as well as practical guidance and resources for trainers working with the target groups of pupils, parents, teachers and schools. Languages: English
 • ROBUSD Reducing Bullying Strenghtening Diversity / ROBUSD Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne
  URL: http://www.robusdproject.wsp.lodz.pl/index.html
  The Project ROBUSD is aimed at prevention of bullying (also cyberbullying) in educational settings. The peer aggression has its profound negative individual and social consequences and is a relevant problem in both education and public health.

  The main aim of the project is the elaboration of the innovative curriculum and production of educational materials concerning mechanisms and prevention of bullying. The set of materials will consist of a series of video presentations prepared by the Polish and Norwegian experts, and three e-books: self-study materials, educational materials for academic staff and test booklets.

  --------------

  Projekt ten realizowany był w ramach współpracy między Polską a Norwegią.
  Celem projektu była profilaktyka przemocy wśród młodych ludzi oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i rozpowszechnienie ich w placówkach dydaktycznych.

  W skład materiałów edukacyjnych wchodzą:
  1) materiały: m.in. filmowe
  2) materiały tekstowe
  3) konspekt
  4) kwestionariusz sprawdzający
  - W tej części zespół norweski zaprezentował własny program -„ZERO” „Zero tolerancji wobec przemocy rówieśniczej”, będący programem angażującym uczniów i cały personel szkolny.

  Program ten opiera się na następujących materiałach:
  1) Płyty
  2) Literatura materiały tekstowe
  3) Dokument stanowiący „szkielet” programu, umożliwiający indywidualną modyfikację i tworzenie na jego podstawie autorskich programów.
  Languages: English | Polish
 • The CyberTraining-4-Parents
  URL: http://cybertraining4parents.org/
  The CyberTraining-4-Parents (CT4P) project aims to develop and provide training courses on how to deal with cyberbullying. The training courses will provide introduction into the basics of new media and the latest state of research on cyberbullying. They aim is to to equip parents with knowledge and strategies on how to cope with cyberbulying.

  The project provides training courses at two different levels: in form of “face-to-face” (f-2-f) training courses in each partner country for a national audience and online courses (both moderated and self directed) that target an international audience.
  Languages: English
 • The National Centre for Workplace Health Promotion / Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
  URL: http://promocjazdrowiawpracy.pl/
  The National Centre for Workplace Health Promotion (NCWHP) is located within the structures of the Nofer Institute of Occupational Medicine – NIOM (Łódź, Poland).

  NCWHP, functioning within the structures of NIOM, was established in 1996. It consists of an interdisciplinary team of researchers and implementers who had launched its activities ten years earlier (in the mid-eighties) in a field of sociology of health and medicine. Currently it was enlarged with other disciplines mostly public health, political science and pedagogy.

  The Centre is a unique scientific and implantation institution in Poland which from the beginning of the 90’s of XX century carries out in a complex and systematic way research and analysis of status and conditions of workplace health promotion in Poland as well as makes use of these data for the purpose of practice.

  -----

  Jest to czołowy w Polsce ośrodek badawczo-wdrożeniowy zajmujący się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi.

  Tworzy je interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie, psychologowie, jak również pedagodzy, specjaliści zdrowia publicznego oraz lekarz. Centrum korzysta również z bogatego zaplecza naukowego innych działów Instytutu. W swoim dorobku posiada projekty sfinansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych oraz wykonane w ramach Strategicznych Programów Rządowych.
  Languages: English | Polish
 • Cyberbullying Research Center
  URL: http://www.cyberbullying.us/
  The Cyberbullying Research Center is dedicated to providing up-to-date information about the nature, extent, causes, and consequences of cyberbullying among adolescents. Cyberbullying can be defined as “Willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices.”

  The web site serves as a clearinghouse of information concerning the ways adolescents use and misuse technology. It is intended to be a resource for parents, educators, law enforcement officers, counselors, and others who work with youth.
  Languages: English
 • Kid Protect Foundation / Fundacja Kid Protect
  URL: http://kidprotect.pl/
  Foundation is a non-profit organisation which aim is to protect children and adolescents from dangers occuring in the cyberspace.


  Fundacja Kidprotect.pl jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszym celem jest szeroko pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie.
  Languages: English | Polish

Results 1 to 10 out of 16.