Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

Login, so as to add your own items.

Results 11 to 16 out of 16.

 • Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli
  URL: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/reg_and_databases/radio_prot2/projekty2/&a=24698
  Książka jest efektem projektu pt. "Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń" realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

  Książka ta, opracowana na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli, opisuje, w jaki sposób spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel – uczeń.
  Languages: Polish
 • Nobody's Children Foundation
  URL: http://fdn.pl/en
  The Nobody’s Children Foundation is a non-governmental non-profit organization working toward the goals of protecting children from abuse and providing help for abused children, their families, and their caregivers. One of the main Foundation`s activity are preventive actions which aim is to reduce threats to children on the Internet. Foundation also conduct research and analyses to expand the knowledge about the problem of child abuse and to provide basis for our activities.

  Contact

  31 Katowicka Street
  03-932 Warsaw
  tel./fax: +48 22 616 02 68. +48 22 616 03 14
  e-mail: fdn@fdn.pl
  Languages: English | Polish
 • Stowarzyszenie antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej
  URL: http://antymobbing.ngo.org.pl/stowarzyszenie.php
  Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością antymobbingową, statutowo pomagającą osobom, które stały się ofiarami przemocy w miejscu pracy. Organizacją powołaną do obrony godności pracownika, pracodawcy i miejsca pracy.

  Organizacja ta zajmuje się m.in. diagnozowaniem problemu, pomocą prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby psychiatryczną, a także prowadzeniem szkoleń skierowanych do osób zajmujących się polityką personalną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, pracowników i pracodawców. Stowarzyszenie ponadto prowadzi mediacje między zwaśnionymi osobami i w relacjach pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik.

  Kontakt
  ul. Miszewskiego 17/303 III piętro
  80-239 Gdańsk
  Tel: (058) 345-52-56 (w czasie dyżurów)
  Kom: 516 352 044
  E-mail: stowarzyszenieantymobbingowe@gmail.com
  gadu-gadu: 11743291
  Languages: Polish
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe
  URL: http://osa_stow.republika.pl/start.html
  Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy tym osobom, które zostały poszkodowane na skutek mobbingu jak również kształtowanie środowiska pracy wolnego od przemocy psychicznej i fizycznej. Swymi działaniami Stowarzyszenie obejmuje teren całej Polski. Strategią Stowarzyszenia jest stworzenie sieci pomocowej na terenie całego kraju poprzez tzw. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA, które prowadzą działalność na swoim terenie. Punkty Konsultacyjne drogą telefoniczną, internetową i pocztową współpracują ze sobą.

  Adres tylko do korespondencji:
  80-838 Gdańsk, ul. Warzywnicza 10C/7
  tel. (058) 301 98 72
  kom. 795 159 795
  e-mail :osa _ stowarzyszenie@wp.pl
  albo przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie
  Languages: Polish
 • International Institute for Health Management and Quality (IHMQ)
  URL: http://www.ihmq.org/IHMQ/
  The aim of IHMQ is to improve organisation, professional and employee performance by enhancing the health and well-being of the workforce, combining the principles of quality management, health promotion and organisational development. Languages: English
 • BaartRaaijmakers
  URL: http://www.baart-raaijmakers.nl/
  BaartRaaijmakers is a project management and consultancy firm in the area of health and work, which supports organisations and initiatives in the Netherlands and abroad. Languages: Dutch | English

Results 11 to 16 out of 16.