Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

03/08/2011 - Submitted by: Knol Kamila

URL: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/reg_and_databases/radio_prot2/projekty2/&a=24698
Książka jest efektem projektu pt. "Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń" realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Książka ta, opracowana na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli, opisuje, w jaki sposób spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel – uczeń.
Languages: Polish
Bookmark with:

Send Page