Member Area

Don't have an account yet? Sign up now!

Forgot your Password?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

Login, so as to add your own items.

Results 1 to 10 out of 15.

 • Numa Numa - pismo o fenomenach Internetu i bezpieczeństwie online.
  Author(s): Ewa Dziemidowicz (red.)
  Publisher: Fundacja Dzieci Niczyje
  Publisher Location: Warszawa
  URL: http://www.numanuma.pl/numery.html
 • EU NET ADB badanie nadużywanie internetu przez młodzież w polsce
  Author(s): Katarzyna Makaruk; Szymon Wójcik; Konsorcjum EU NET ADB
  Publisher: Fundacja Dzieci Niczyje
  Publishing Year: 2012
  Publisher Location: Warszawa
  URL: http://www.saferinternet.pl/raporty/raport_z_badania_eu_net_adb.html
 • Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej (Students with Mild Intellectual Disability as Victims of Electronic Aggression)
  Author(s): Plichta, Piotr
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 267-280
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5919
 • Rola rodziny w interwencji i profi laktyce zagrożeń w Internecie (The Role of Families in Online Risks Prevention and Intervention)
  Author(s): Knol-Michałowska, Kamila
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 301-327
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5913
 • Polscy pracownicy o wykorzystaniu nowych mediów w edukacji (Polish Workers on the Use of New Media)
  Author(s): Korzeniowska, Elżbieta
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 163-181
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5907
 • Możliwości edukacyjne instrumentów nowych mediów na przykładzie lip dub’a ( Educational Advantages of New Media – Lip Dub)
  Author(s): Kaczmarek-Śliwińska, Monika
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 249-265
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5922
 • Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej (The Internet as a Potential Opportunity to Improve Health Education)
  Author(s): Puchalski, Krzysztof
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 119-140
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5905
 • Fora internetowe jako źródło wsparcia społecznego dla kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny (The Internet Forum as a Source of Social Support for Tobacco Smoking Pregnant Women)
  Author(s): Knol-Michałowska, Kamila; Goszczyńska, Eliza; Petrykowska, Alicja
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 141-162
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5906
 • Psychosocial Aspects of Internet Use amongst Youth in Slovenia
  Author(s): Rapuš, Pavel Jana
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 19-32
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5889
 • Protective Factors on Perpetration of Bullying and Cyberbullying
  Author(s): Guarini, Annalisa; Passini, Stefano; Melotti, Giannino; Brighi, Antonella
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Publishing Year: 2012
  Published In: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012
  Pages: 33-55
  Number: 23/2012
  ISBN: 978-83-232-2520-1
  URL: http://hdl.handle.net/10593/5887

Results 1 to 10 out of 15.